Bijscholing

Tweejarige opleiding bibliodrama

24/25 oktober, 12/13 december 2014, 6/7 februari, 27/28 maart, 29/30 mei, 9/10 oktober 11 december 2015, 12 februari en 8 april 2016

Lokatie: Dominicanenklooster - Stadsdam 1 Huissen
Prijs: € 3750
Opgaven: www.centrumvoorbibliodrama.nl
Het nieuwe centrum voor bibliodrama verzorgt een tweejarige opleiding bibliodrama voor predikanten, pastores en kerkelijk werkers. Daar leer je op professionele wijze een bibliodrama begeleiden met jongeren, volwassenen of ouderen. Er wordt gewerkt met methoden uit de school van Andriessen, Derksen en Nolet en die van Hogerzeil en van den Berg. Docenten zijn onder anderen Andries Govaart, Bas van den Berg, Cocky Fortuin-van der Spek en Riëtte Beurmanjer. De laatste verzorgt met Andries Govaart de avondprogramma's over het begeleiden van de spirituele aspecten in bibliodrama. De opleiding is geaccrediteerd voor de Permanente Educatie van de PKN. Kijk voor meer informatie op de site van het centrum voor bibliodrama. 

Verbeelding als overdenking

2 en 16 november 2015

Lokatie: Nederlands Gereformeerde Kerk - Jodenkerkstraat 5 Culemborg
In samenwerking met: kees van der zwaard (tekstschrijver en acteur)
Prijs: € 230,-
Opgaven: h.beurmanjer@planet.nl voor 15 september 2015 of www.7evendehemel.nl

Hoe wordt je preek meer dan uitleg? Hoe vertaal je exegese naar een verhaal? hoe krijgt de verkondiging letterlijk handen en voeten? Hoe wordt je lijf dienaar des Woords?

In deze cursus van twee dagen gaan we met deze vragen aan het werk. De eerste dag worden diverse werkvormen aangeboden om zelf te komen van een bijbeltekst tot een verhaal, monoloog, theatrale verbeelding of bewegingsspel. Dit werk je thuis verder uit. De tweede dag presenteer je dit en krijg je feedback op je presentatie.

Voor wie zoekt naar alternatieve vormen voor de preek.

 

De kunst van het voorgaan, authentiek en aansprekend voorgaan in de liturgie

12 januari, 10 februari, 10 maart en 8 april 2016, 10.00 - 16.30 uur

Lokatie: Nederlands Gereformeerde Kerk - Jodenkerkstraat 5 Culemborg
In samenwerking met: kees van der zwaard (tekstschrijver en acteur)
Prijs: € 460 inclusief koffie en lunch
Opgaven: h.beurmanjer@planet.nl voor 1 december 2015, op h.beurmanjer@planet.nl of www.7evendehemel.nl

In een viering voltrekt zich een beweging tussen God en mensen. Als voorganger ga je in deze beweging voor. Dit gebeurt met woorden én met houding, gebaren, de klank van je stem, je voorstellingsvermogen, je eigen beleving en spiritualiteit. Je hele persoon speelt erin mee.

In deze cursus onderzoeken we hoe persoon, ambt en ambacht een rol spelen in de 'performance' van de voorganger.

Je leert een eigen stijl ontwikkelen waarin persoon,geloof en voorganger-zijn samengaan; woorden ondersteunen met authentieke, adequate lichaamstaal; de zeggingskracht van woorden versterken door gevarieerd stemgebruik; levendig met hoorders communiceren, hen 'meenemen'.

Omdat 80% van communicatie non-verbaal is, werken we vanuit lichaamstaal. Met theatertechnieken versterk je je expressiviteit en ontstaat een betere overdracht naar gemeenteleden.

                                                                                                                          De training is toegankelijk voor voorgangers van alle gezindten: predikanten, kerkelijk en pastoraal werkers en geestelijk verzorgers 

Deze training is bij het Centrum voor Educatie van de PKN geaccrediteerd in het kader van de permanente educatie voor predikanten en kerkelijk werkers