Cursussen

De Kunst van het Voorgaan

12 januari, 10 februari, 10 maart, 8 april 2016

Lokatie: Nederlands Gereformeerde Kerk - Jodenkerkstraat 5 Culemborg
In samenwerking met: kees van der zwaard (tekstschrijver en acteur)
Prijs: € 460,- inclusief koffie, thee, lunch
Opgaven: voor 1 december 2014 of h.beurmanjer@planet.nl

In een viering voltrekt zich een beweging tussen God en mensen. Als voorganger ga je in deze beweging voor: met woorden, houding en gebaren, met de klank van je stem, met je voorstellingsvermogen, je beleving en je spiritualiteit. Je hele persoon doet mee.Daarnaast spelen ambt en ambacht mee in je 'performance'.

 

In deze cursus leer je: een eigen stijl ontwikkelen waarin persoon,geloof en voorganger-zijn samengaan; woorden ondersteunen met adequate lichaamstaal, de zeggingskracht van woorden versterken door gevarieerd stemgebruik; ;levendig met hoorders communiceren, hen 'meenemen'. 

Omdat 80% van de communicatie non-verbaal is, schenken we veel aandacht aan lichaamstaal. Met theatertechnieken versterk je de expressiviteit van je overdracht. Daarnaast onderzoeken we hoe je met behulp van woorden 'een werkelijkheid kan oproepen'.

De training staat open voor voorgangers van alle gezindten. Hij is geaccrediteerd voor de Permanente Educatie van de PKN en door de VGVZ. 

 

lectorentraining

op aanvraag

Lokatie: in de eigen kerk -

Hoe kan ik mijn spanning voor het voorlezen de baas? hoe kan ik duidelijk en mooi op toon lezen? hoe bereik ik dat de tekst die ik lees, gaat leven voor de mensen in de kerk?

Het verzorgen van de schriftlezing omvat meer dan 'een stukje tekst voorlezen'. Je hoopt dat mensen betrokken raken bij waar het in het verhaal om gaat: een leven in betrokkenheid op God. Aandacht voor je lichaamshouding en je verbeeldingsvermogen helpen je je taak als lector goed te vervullen en er ook plezier aan te beleven. 

Een training kan bestaan uit een of meer dagdelen. Na enkele ontspannings- en verbeeldingsoefeningen krijgje de gelegenheid een tekst voor te lezen en gaan we na hoe je je voordracht kunt versterken.

Meditatief Bijbellezen

21 september, 26 oktober, 16 november, 14 december 2015 en 18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 23 mei 2016, 20.00 - 22.00 uur

Lokatie: Kruiskerk - Van de Veerelaan 30-a Amstelveen
Prijs: € 75 voor de hele reeks
Opgaven: mail@mhkoops.nl of mail@mhkoops.nl

Mediteren is een manier om tot rust te komen, een manier om tot jezelf te komen als je jezelf dreigt voorbij te rennen. Een christelijke meditatievorm is: tot jezelf komen en je inleven in Bijbelverhalen en in de mensen die er in voorkomen. Je gaat als het ware in hun schoenen staan - en juist daardoor ontdek je iets over jezelf. En omdat de mensen in de Bijbelverhalen altijd wel 'iets hebben' met God, ontdek je dus ook iets over jezelf en God. Dat kan aanleiding geven tot gebed.

In deze reeks bijeenkomsten staan we stil bij de vraag waar en hoe we in ons alledaagse leven God kunnen ontmoeten. Wat voor licht kunnen bijbelverhalen werpen op ons dagelijks gedoe? Bijvoorbeeld op vriendschap? Of op ons - al of niet betaald - werken? Of op het lezen van de krant? Zo hopen we een verbinding te vinden tussen de rust van het mediteren, de betekenis van bijbelwoorden en de drukte van ons leven.

Voor meer informatie kan je bellen: 020 - 6654 685020 - 6654 685 of mailen: h.beurmanjer@planet.nl

Bibliodans

14 oktober 2015, 19 januari, 16 maart, 17 mei 2016, 20.00 - 22.00 uur

Lokatie: Regenboogkerk - Mauritslaan 12 2341 EM Oegstgeest
Prijs: € 20,-
Opgaven: aanmelden kan na telefonisch gesprek met Nelleke van der Oord: 071 - 5155620. of Meer informatie is te verkrijgen op chris.nelleke@ziggo.nl

Een reeks van vier avonden om inzicht op te doen in jezelf en de betekenis van bijbelteksten.

Zet een bijbelverhaal je in beweging? Of ontdek je juist via beweging wat het verhaal jou wil vertellen? Bibliodans is een vorm van vrije dansexpressie waarbij je lichaam de verteller is. Ervaring op het gebied van dans is niet nodig. De avond is zo opgebouwd dat je 'als vanzelf' wordt meegenomen.

 

Dagretraite: Troost ons met Uw tederheid...

31 oktober 2015, 10.00 - 16.00 uur

Lokatie: ART-studio - Javastraat 126 Amsterdam (Muiderpoortstation)
Prijs: € 40, 45 of 50 afhankelijk van je inkomen
Opgaven: voor 15 oktober op 020 - 6654 685 ofh.beurmanjer@planet.nl
Een dag om je terug te trekken uit de dagelijkse drukte en je te laten voeden met teksten en gebaren die getuigen van Gods tederheid.

Dansend mediteren

5, 12, 19 en 26 november 2015; 4, 11, 18 en 25 februari 2016, 10.00 - 12.00 uur

Lokatie: ART-studio - Javastraat 126 Amsterdam (Muiderpoortstation)
Prijs: € 140,- , 160,- of 180,- afhankelijk van je inkomen
Opgaven: voor 15 oktober 2015 op 020 - 6654 685 of h.beurmanjer@planet.nl

De christelijke traditie kent een eigen wijze van mediteren: de lectio divina. Het gaat om een intuïtieve manier van lezen van Bijbelteksten met als doel inzicht te krijgen in jezelf en in je relatie met de goddelijke dimensie van je bestaan. We sluiten aan bij deze oude traditie, maar steken hem in een nieuw jasje. In plaats van stil te blijven zitten, mediteren we door te bewegen. Aandachtige beweging helpt je tot jezelf te komen, verbeeldende beweging helpt je je in te leven in de wereld van de tekst. Gewaarwording maakt je bewust van wat opgeroepen wordt aan gevoel, herinnering, verlangen of fantasie. Zo krijgt de tekst betekenis voor. De beweging helpt je je te openen voor de Grond van je bestaan.

In deze reeks werken we met verhalen die aansluiten bij thema's die door de deelnemers zijn aangedragen.