Holy Swing!

Kunnen mensen door te dansen hun lichaam als heilig ervaren? Benieuwd naar een antwoord? Lees mijn artikel ‘Holy Swing’ in het themanummer: Het lichaam als heilige ruimte van Herademing, tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek ( 28e jaargang, nr 107, maart 2020).

Artikel Herademing107

Eeuwige lippenstift en een voortdurend nu.

Het jubileumnummer van Herademing, tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek, had als thema ‘Eeuwig’. Ik schreef ik een artikel met als titel: ‘Eeuwige lippenstift en een voortdurend nu. Bibliodans als contemplatie in actie.’ Het omvat de beschrijving van een bibliodanssessie  naar aanleiding van dit thema en maakt duidelijk hoe bibliodans een vorm van  ‘contemplatie in actie’ is.

Herademing100 p 12-15

Tango met God? artikel in Zijspiegel

In ZijSpiegel, het kwartaalblad van de Oecumenische Vrouwen Synode (www.vrouwensynode.nl) publiceerde ik een kort artikel over mijn proefschrift. Daarin teken ik bibliodans, het improviserend dansen naar aanleiding van een Bijbeltekst, als een vorm van lectio divina.  De in dans voorkomende beweging tussen actie en ontvankelijkheid schets ik als een genadevol spanningsveld en een vorm van tender competence (tedere competentie).

zijspiegel-nr4-pag4-en-5

De Danskerk, wat vier je dan?

In Trouw van 8 juli 2015 stond een artikel over De Danskerk: Dans! Sjans! Zie elkaar!. Het artikel sloot af met deze vraag? “Als je op deze manier samenkomt, wat vier je dan? Je eigen innerlijk bewustzijn, of gaat het ook om de vraag wie God is – iets waarover het in de christelijke traditie toch gaat.”
Twee dansdocenten van de 7eHemel, Riëtte Beurmanjer en Leonie van Straaten, pakken die vraag op in dit artikel: