Tango met God? artikel in Zijspiegel

In ZijSpiegel, het kwartaalblad van de Oecumenische Vrouwen Synode (www.vrouwensynode.nl) publiceerde ik een kort artikel over mijn proefschrift. Daarin teken ik bibliodans, het improviserend dansen naar aanleiding van een Bijbeltekst, als een vorm van lectio divina.  De in dans voorkomende beweging tussen actie en ontvankelijkheid schets ik als een genadevol spanningsveld en een vorm van tender competence (tedere competentie).

zijspiegel-nr4-pag4-en-5

De Danskerk, wat vier je dan?

In Trouw van 8 juli 2015 stond een artikel over De Danskerk: Dans! Sjans! Zie elkaar!. Het artikel sloot af met deze vraag? “Als je op deze manier samenkomt, wat vier je dan? Je eigen innerlijk bewustzijn, of gaat het ook om de vraag wie God is – iets waarover het in de christelijke traditie toch gaat.”
Twee dansdocenten van de 7eHemel, Riëtte Beurmanjer en Leonie van Straaten, pakken die vraag op in dit artikel: