Lectorentraining

Lokatie: in de eigen kerk

Hoe kan ik mijn spanning voor het voorlezen de baas? Hoe kan ik duidelijk en mooi op toon lezen? Hoe bereik ik dat de tekst die ik lees, gaat leven voor de mensen in de kerk?

Het verzorgen van de schriftlezing omvat meer dan ‘een stukje tekst voorlezen’. Je hoopt dat mensen betrokken raken bij waar het in het verhaal om gaat: een leven in betrokkenheid op God. Aandacht voor je lichaamshouding en je verbeeldingsvermogen helpen je je taak als lector goed te vervullen en er ook plezier aan te beleven.

Een training kan bestaan uit een of meer dagdelen. Na enkele ontspannings- en verbeeldingsoefeningen krijg je de gelegenheid een tekst voor te lezen en gaan we na hoe je je voordracht kunt versterken.

maria magdalena spreekt

maria magdalena spreekt



Data en locatie

Kaart onbeschikbaar
Data: Data op aanvraag
Kosten: € op aanvraag
Opgaven: h.beurmanjer@planet.nl
Categorie: