Presentaties op aanvraag

De Werkplaats voor dans en christelijke spiritualiteit verzorgt op aanvraag dans-presentaties voor feestelijke gelegenheden of vieringen.
In overleg met de aanvrager wordt thema en duur van de presentatie en het honorarium vastgesteld.
Bij de aanvraag komen verder vragen aan de orde als:
– Hoe veel ruimte is er om te dansen? Zijn de zichtlijnen vanuit het publiek goed?
– Is er een goede geluidsinstallatie en goed licht?
– Is er de mogelijkheid om van te voren te repeteren?
– Is er iemand die rond de presentatie zorg kan dragen voor praktische zaken?

Een bijzondere presentatie op aanvraag kan worden verzorgd met José Sueters, clown en beeldend kunstenares. De clown en de danseres brengen in een subtiel samenspel ontroering teweeg, choqueren en zetten aan het denken door hun openheid en mateloze verwondering.

Vraag een voorstelling aan!