Tango met God? artikel in Zijspiegel

In ZijSpiegel, het kwartaalblad van de Oecumenische Vrouwen Synode (www.vrouwensynode.nl) publiceerde ik een kort artikel over mijn proefschrift. Daarin teken ik bibliodans, het improviserend dansen naar aanleiding van een Bijbeltekst, als een vorm van lectio divina.  De in dans voorkomende beweging tussen actie en ontvankelijkheid schets ik als een genadevol spanningsveld en een vorm van tender competence (tedere competentie).

zijspiegel-nr4-pag4-en-5