Wie is Riëtte?

riette-beurmanjerDans fascineert me. Als ik dans, laat ik alle muizenissen achter me. Ik kom in het hier en nu. Door te dansen ervaar ik wat er hier en nu is aan schoonheid en lelijkheid, pijn en vrolijkheid. Als ik daar bij blijf, opent zich een ruimte die groter is dan ik. Een ruimte die ik associeer met de naam van God: IK BEN.

Ik kan erg genieten van mensen die dansen. Ik zie dat ze zich ontspannen, warm worden, een kleur krijgen, plezier hebben, er jonger uit gaan zien. Of ik zie dat ze moedig onder ogen zien wat in hen leeft, hoe pijnlijk misschien ook. En dat ze in hun kwetsbaarheid mooi worden. Ook dat kunnen momenten zijn dat ik even een glimp van God zie…