Inspiratiebronnen

genesis

 

Toen boetseerde de Eeuwige God de mens uit stof van de aarde genomen en blies hem de levensadem in de neus.

 

Zo werd de mens een levend wezen.

 

Genesis 2:7

 Teresa van Avila

Zusters, weest niet angstvallig, dat is een bekoring van heel slecht allooi! Ze is niet alleen nadelig voor u, maar ook voor uw medemens

 

 

Teresa van Avila, weg der volmaaktheid 41,7

lukas13En zie er was een vrouw die sinds lang een geest van zwakheid had, krom was en zich niet kon oprichten tot haar volle lengte. Toen Jezus haar zag, zei hij: Vrouw, je bent verlost van je zwakheid. En hij legde haar de handen op. En onmiddellijk richtte zij zich op. En ze dankte God.
Lukas 13: 12 en 13

eckhart…en dit is de innerlijke wereld. Hier is Gods grond mijn grond en mijn grond Gods grond. Hier leef ik uit mij meest eigene, zoals God uit zijn meest eigene leeft….. Vanuit deze binnenste grond moet je al je werken verrichten zonder waarom.

Eckhart, preek vier, over vrijheid en het leven zonder waarom